Aanbod in de klas

In de scholen werken de verschillende muziekaanbieders[3] samen om een mooi en structureel aanbod neer te zetten. Er zijn 3 verschillende trajecten mogelijk.

  1. Een op de school afgestemd muziekplan
  2. Co-teachings traject
  3. Losse workshops

1. Een op de school afgestemd muziekplan

Het is mogelijk een geheel op de school afgestemd muziekplan te ontwikkelen samen met De Muziek Mees of met de Muziekschool. Een plan dat geheel past bij de identiteit en de wensen van de school. Lesduur en prijs is afhankelijk van de vraag.

2. Co-teachingstraject

Een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Kinderen zingen, bespelen instrumenten, ontwikkelen ritmische en melodische vaardigheden en een brede algemene kennis.
De vakleerkracht muziek geeft de ene week de muziekles de andere week doet de leerkracht dit zelf. Deze lessen worden verzorgd door docenten uit de MuziekdocentenPoule.

In dit traject participeert ook de muziekvereniging[5] uit de omgeving. Zij komen instrumenten presenteren en verzorgen samen met de kinderen een concert.

Lesduur: 30 minuten per groep, 1x per twee weken les van een vakleerkracht

3. Losse Workshop

Wellicht voelt uw school meer voor een of meerdere workshops. Bijvoorbeeld in combinatie met de Cultuurmix van het CMK. Kijk onder het kopje aanbod workshops wat de mogelijkheden zijn. De Muziekschool kan u hierin adviseren.                                                                                                                                                   

Hits: 49