LES- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Inschrijven kan via de website of via een formulier bij de docent.
 2. Beginnen met les is het hele jaar door mogelijk (indien nog ruimte in de roosters).
 3. De lestarieven staan vermeld op de site.
 4. Lesgelden worden door de docent geïnd.
 5. De les data staan vermeld op de site. (38 lessen)
 6. Bij verhindering door ziekte van de docent volgt lesgeldreductie vanaf de 2e verzuimdag of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
 7. Bij ziekte van de leerling volgt vanaf de 3e week verzuim lesgeld restitutie voor de volgende verzuimde lessen.
 8. Bij ander verzuim door de leerlingen is lesgeld verschuldigd
 9. Betaling is mogelijk per maand of per seizoen.
 10. Opzeggingen gaan in na een termijn van 1 maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd.
 11. Opzeggingen alleen schriftelijk of per e-mail aan de docent.
 12. Bij nalatigheid in de betaling verliest de leerling het recht op deelname aan de lessen en wordt het verschuldigde bedrag voor de gehele duur van de les overeenkomst, verhoogd met de eventuele kosten, ingevorderd.

Hits: 640