Privacyverklaring

In de privacyverklaring van Stichting Muziekschool Hoeksche Waard staat beschreven hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan. Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren. Heb je na het lezen hiervan nog vragen en/of opmerkingen neem dan contact via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens
http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl
Gatsedijk 25
3299LA Maasdam
+31 (0) 629412307 

Wim van Herk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Muziekschool Hoeksche Waard en is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bijhouden van een leerlingenadministratie
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Muziekschool Hoeksche Waard) tussen zit. Stichting Muziekschool Hoeksche Waard gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-MS Windows/Office/Outlook/Apple Mail/Microsoft 365 voor administratie en communicatie met leerlingen en anderen
- e-Boekhouden voor leerlingenadministratie en financiële administratie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van 2 jaar vanaf de beëindiging van de lesovereenkomst. De gegevens worden bewaard in verband met controles en eventuele bezwaarprocedures. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen de volgende persoonsgegevens met de ZZP-docent.

-Voor- en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres

De ZZP-docent is zelf verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de aangeleverde gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Muziekschool Hoeksche Waard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Muziekschool Hoeksche Waard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Muziekschool Hoeksche Waard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Media

Regelmatig is Muziekschool Hoeksche Waard te vinden in de media.

Bekijk hier al onze berichten en filmpjes van de afgelopen periode.

kom je ook een
proefles doen?

Vul je naam in!
Vul je leeftijd in!
Geef je voorkeur aan!
Vul je adres in!
Vul je postcode in!
Vul je woonplaats in!
Vul je e-mailadres in!
Vul je telefoonnummer in!
Invalid Input
Invalid Input

Stichting Muziekschool
Hoeksche Waard
Gatsedijk 25
3299LA  Maasdam
KvK nummer: 64803236

Voor algemene vragen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-27472521